image

თემა: სიბოროტე,  მდუმარება

10. როგორ მოვეპყრო მათ, ვინც ბოროტს იტყვის ჩემზე?
ბრძენი იყავ და მდუმარებით დაუყავ პირი იმათ, ვინც ბოროტს იტყვის შენზე! არ განურისხდე მათ და არ აგინო.
image image
 
თემატური კითხვები