image
image
26
27
28
Loading..
image

თემა: სიყვარული მოყვასისადმი

ქართული იდეის ორი უმთავრესი სვეტი

"შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა გულითა შენითა, ყოვლითა სულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა; შეიყვარე მოყვასი, ვითარცა თავი თვისი" (მთ. 22,37,39).... იხილეთ სრულად

link
image
image
26
27
28