image

თემა: სინანული,  წუთისოფელში ცხოვრების მიზანი

ეს ცხოვრება ღვთისგან სინანულისთვის მოგვეცა. თუ მას უაზროდ, ცუდად დავხარჯავთ, , ძალიან ვინანებთ, მაგრამ მეორედ ვეღარ ვპოვებთ.
image image
 
თემატური კითხვები