image

თემა: ქორწინება,  თავშეუკავებლობა,  ჯვრისწერა

როდის არის ცოდვა საეკლესიო ქორწინება?
საეკლესიო ქორწინება კურთხეულია, მაგრამ ჯვარდაწერილებიც დაიტანჯებიან, თუკი თავშეუკავებლად იცხოვრებენ (წმ. მეთოდი პეშნოშელი).
image image
 
თემატური კითხვები