თემა: ღმერთზე მინდობა

197. ვინც ეწინააღმდეგება სამწუხარო შემთხვევებს, როგორც უმეცარი, უპირსპირდება ღვთის ბრძანებას, ხოლო ვინც ჭეშმარიტი ცოდნის კვალობაზე იწყნარებს მათ, ამგვარი ვინმე, წერილის თანახმად, „დაუთმობს უფალს“ (ფს. 26.14).
image image
 
თემატური კითხვები