თემა: თვითნებობა

მთელ საღვთო წერილში მე ვხედავ, რომ ღმერთი ადამიანისგან სხვას არაფერს ითხოვს გარდა იმისა, რომ მოყვასთან თვინიერი იყოს, მოიკვეთოს თვითნებობა და ღვთისგან ყოველთვის ითხოვდეს შემწეობას.
თვითნებობა ღვთის მტრობაა.
link
 

თემა: თვითნებობა

ღვთისმოსავ ადამიანებთან შეგუებაც კი არ შეუძლია თავნება კაცს, რადგან გულში მოუთმენლობა, რისხვა და ჩხუბის სურვილი უტრიალებს.
მუდმივად აიძულე თავი დათრგუნო თვითნებობა, რადგან მას ყველა შენი სათნოების განადგურება შეუძლია. საკუთა...
იხილეთ სრულად
link
image

თემა: თვითნებობა

ჩვენი ცხოვრება მრავალ უმნიშვნელოვანეს მხარეს მოიცავს. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარია ადამიანთა შორის ურთიერთობის საკითხი. თანამედროვე კაცი იმითაცაა განსხვავებული, რომ ზედმეტად თვითდაჯერებულია, არ ერიდება სიცრუეს, შეურაცხყოფას და, ამა... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: თვითნებობა

123. რას გვასწავლიან წმ. მამები თვითნებობის შესახებ?საგავექცევით ჩვენი ნების აღსრულებას, რადგან იგი ზღუდეა ჩვენსა და ღმერთს შორის. ვინც თავის ნებას კი არ აღასრულებს, არამედ მოძღვრისას, ასეთი მუდამ ღვთის ნების აღმასრულებელია
link