image

თემა: ადამიანის სიყვარული ღვთისადმი,  ლოცვა

რამდენ დროსაც გაატარებ უფლის წინაშე ლოცვით, იმდენივეა შენი მისდამი სიყვარული
თემატური კითხვები