თემა: ღმერთზე მინდობა

40. მაშ, სული მინდობილი იყოს უფალს, მას ევედროს, და ნუ ექნება ნურაფრის შიში, რადგან არათუ მარტო იბრძვის, არამედ – საშინელ მეუფესთან, იესო ქრისტესთან ერთად, რომელიც არის შემოქმედი ყოველთა არსთა – უხორცოთა და ხორციელთა, ანუ ხილულთა და უხილავთა.
image image
 
თემატური კითხვები