image

თემა: აღსარება,  სულიერი მოძღვარი

უჩვენე მკურნალსა წყლულებაი შენი და გამოუცხადე მას ცოდვაი სულისა შენისაი, რამეთუ იგი არს სულთა მკურნალი და ლხინაბასა მიმცემელი
image image
 
თემატური კითხვები