image
image
1
2
3
image
image
Loading..
image

თემა: იესოს ლოცვა

"ყველაზე მეტად სამი რამ უნდა დაიცვა, - ამბობს სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი: 1. უზრუნველობა ყველაფრის მიმართ, როგორც ღვთისნიერი, ასევე არაღვთისნიერი საქმეებისადმი. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მოკვდინება ყველაფრის მიმართ; 2. სუფთა სინდისი... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ხიბლი

754. რას გვეტყვით საკუთარ თავზე მაღალი წარმოდგენის შსახებ?წარმოდგენა არ აძლევს საშუალებას კაცს, რომ მართლაც ის იყოს, რადაც თავი წარმოუდგენია. ვისაც თავისი თავი უვნებო ჰგონია, ვერასოდეს განიწმინდება ვნებათაგან, ვინც ფიქრობს, რომ სულიწმიდის მადლითაა სავსე, ვერასოდეს მოიხვეჭს მას, ვისაც თავი წმინდანთა შორის შეურაცხავს, ვერასოდეს მოიპოვებს სიწმინდეს.
link
image

თემა: კამათი,  მრისხანება

569. რა შედეგი მოჰყვება გაცხარებასა და მოუთმენლობას?ხოლო, თუკი გახცარდება და მოურიდებელ კამათს ასტეხს, მაშინ გადასცემს გველს ძლიერებას, გულში შხამს ჩაიღვრის და უწყალოდ გამოიჭამს გულ–გვამს. ეს გველი კი, ამგვარად მომძლავრებული დღენიადაგ, შთანთქვას მას და ბოლოს, როდესაც უბადრუკი სული თავად გადაწყვეტს მდგომარეობის გამოსწორებასა და შეეცდება წესისამებრ მიჰყვეს ცხოვრებისეულ კეთილ საქმეებს, ძალა გველს უნდა გამოგლიჯოს. ასეთი გახდება მას შემდეგ, რაც ცოდვილ ცხოვრებას დაიწყებს და მკვდარი იქნება მისთვის სამართლიანობა.
link
image

თემა: ეშმაკი

696. ვეკრძალოთ თუ არა ბოროტ სულთა ზეგავლენის ქვეშ მყოფ ადამიანებს?წმ. სვიმეონ ევქაიტელი გვირჩევს, რომ უნდა ვეკრძალოთ ბოროტ სულთა ზეგავლენის ქვეშ მყოფ ადამიანებს, რამეთუ ცნობილია ისეთი შმთხვევები, როცა მათი მეშვეობით აცდუნებდა სულიერ ადამიანებს ბოროტი სული.
link
image

თემა: მორჩილება,  სულიერი მოძღვარი

581. როგორია ისეთი ადამიანი, ვინც სიკვდილამდე მორჩილებს თავის მოძღვარს?ის, ვინც სიტყვას შეუბრუნებს თავის სულიერ მოძღვარს, ეშმაკებს ახარებს. ხოლო ის, ვინც სიკვდილმდე მორჩილებს მას, თვით ანგელოზებსაც განაცვიფრებს. რამეთუ, აეთი ადამიანი ღვთის საქმეს სჩადის ძე ღვთისას მსგავსად, რომელიც თავისი მამისადმი მორჩილებას სიკვდილამდე, ჯვარცმამდეც კი აღასრულებდა.
link
image

თემა: ლოცვა,  ოცნება,  ხიბლი

900. როგორ ლოცულობს არასწორად, მეოცნებედ მლოცველი ადამიანი?იგი ზეცისკენ აღაპყრობს ხელებს, თვალებსა და გონებას და წარმოიდგენს ღვთაებრივ საკრებულოებს, ზეციურ სიკეთეებს, ანგელოზთა დასებს, წმინდანთა სავანეებს – მოკლედ, მისი წარმოსახვა შემოკრებს ყველაფერს, რაც კი ოდესმე საღმრთო წერილში წაუკითხავს და ლოცვის დროს წარმოიდგენს, ცას შეჰყურებს, ყოველივე ამით სულს ღმრთაებრივი სიყვარულისაკენ აღაგზნებს. ზოგჯერ ოხრავს და ტირის. ამრიგად, გული თანდათან ამაყდება, მაგრამ გონება ამას ვერ ხვდება. კაცს ჰგონია, რომ რასაც განიცდის, ღვთის მადლის ნაყოფია, უფლის მერ მის სანუგეშებლად მოვლენილი და ღმერთს ევედრება, მუდამ ამ მდგომარეობაში ამყოფოს. სწორედ ესაა ხიბლის ნიშანი.
link
image

თემა: მცნებათა დაცვა,  ადამიანის სიყვარული ღვთისადმი

854. რას გვეტყვით ისეთი ქრისტიანის შესახებ, რომელიც არ აღასრულებს საღმრთო მცნებებს?უფალი ჩვენი იესო ქრისტე გვეუბნება: „რომელსა აქუნდეს მცნებანი ჩემნი და დაიმარხნეს იგინი, იგი არს, რომელსა უყუარ მე“ (იოან. 14.21), – ასე, რომ, ის ქრისტიანი, რომელიც არ აღასრულებს საღმრთო მცნებებს, ცრუობს, როცა ამბობს ქრისტე მიყვარსო!
link
image

თემა: მდუმარება,  შეურაცხყოფა

568. რას გვეტყვით ისეთი ადამიანის შესახებ, რომელიც ცდილობს მდუმარედ გადაიტანოს შეურაცხყოფა?ვინც პატივაყრილი და განაწყენებული ყოფილა, ძლიერი გულისტკივილი უგრძვნია და აქედან გამომდინარე, იცის რომ გულ–გვამში გველი ჰყოლია ჩაბუდებული. თუკი შეეცდება მდუმარედ აიტანოს ის, რაც მის თავს ტრიალებს, ან ხმას ამოიღებს დიდი მოთმინების შემდეგ, მაშინ გველი ხდება არაქათგაცლილი და უძლური.
link
image

თემა: მადლი

616. რატომ განიცდის საღმრთო მადლს მოკლებული ცოდვილი ადამიანი შიშს, სხვადასხვა უსიამოვნებასა და გაჭირვებას?კაცთმოყვარე ღმერთმა ისე განაგო, რომ საღმრთო მადლს მოკლებული ყოველი ადამიანი მრავალ შიშ, სხვადასხვა უსიმაოვნებასა და გაჭირვებას განიცდიდეს... ვერ პოულობდეს მოსვენებას აწინდელ ცხოვრებაში, ქვეყნიურ შვება–სიმაეთა და საგანთა შორის და ამის გამო იძულებული შეიქნას კვლავ თავის შემოქმედ ღმერთთან, ყოვლადსრულთან და სახიერთან, დაბრუნებისათვის გაისარჯოს; ხოლო თუკი შეძლებს დაბრუნებას, შემდეგ უკვე მარადის მის წიაღთა შორის იმყოფებოდეს და ნამდვილ მოსვენებასაც მხოლოდ მასში ჰპოვებდეს.
link
image

თემა: ღვთისმსახურთა პატივი

975. როგორ ამხელენ წმ. მამები მათ, რომლებიც მღვდელს მოიძაგებენ იმის გამო, რომ იგი უღირსად არის ჩაცმული?ნუთუ შენ უარყოფ და უპატიოდ გაისტუმრებ მეფის მოგზავნილ მსახურს მხოლოდ იმის გამო, რომ მას ძველი, ჭუჭყიანი შესამოსელი აცვია და დიდებული ეტლით კი არ მოსულა შენთან, არამედ შიშველი გამოგცხადებია და ასე მოურთმევია შენთვის ხელმწიფის წერილი, მისი ანდერძი, რომლითაც მეფე მთელს თავის სამეფოსა და სამკვიდრებელს სწორედ შენ გიანდერძებს? ნუთუ ყოველივე ამაზე უარს იტყვი მხოლოდ იმის გამო, რომ მეფის მსახური არ მოგეწონა და უღირსად მიიჩნევ მას?! რა თქმა უნდა, ასე არ იქმ, მეტიც, დიდის პატივითაც მიიღებ უაღრესი სიხარულის მომტან მსახურს, და სწორიც იქნები. ხოლო თუ ასე არ მოიქცევი, იცოდე, რომ მეფის უდიდესი რისხვა დაგატყდება თავს და სასტიკად დაგსჯის! თუ ასეა ქვეყნიური მეფის გამო, რატომ უგულებელჰყოფ ზეციური მეუფის ანდერძს, მომადლებულს შენთვის, რომელშიც იგი თავის ძედ, მემკვიდრედ გაცხადებს და ზეციურ სამარადისო სამეფოს გაძლევს სამემკვიდროდ დაუსრულებელი საუკუნეებისათვის, და უგულებელჰყოფ იმის გამო, რომ მისი მსახური უღირსად ჩაცმული და უდიერი გეჩვენება! განა იქნება ამაზე მეტი უგუნურება?!
link
image
image
1
2
3
image
image