თემა: გული,  მოწყალება

29. მოწყალე გული ცხადად იქნება შეწყალებული, უწყალოს კი შესაბამისი მიეგება
image image
 
თემატური კითხვები