თემა: განსაცდელები

745. რატომ გამოსცადა ღმერთმა აბრაამი?
ღმერთი იმისთვის როდი გამოსცდიდა აბრაამს, რომ გაეგო – როგორია იგი, რამეთუ იცოდა იგი მან, ვინც ყოველი ადამიანის მცნობელია უწინარეს მისი შობისა! აბრაამს ღმერთი მისივე სარგებლობისთვის გამოსცდიდა, ანუ მწუხარებებს მოუვლენდა, რათა შესაძლებლობა მიეცა მისთვის, რწმენაში სრულყოფილი შექმნილიყო.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები