ავტორი: წმ. ევსევი

თემა: ზიარება,  ღვთისმსახურება

442. როგორ უნდა ვიდგეთ წირვაზე?
კვირას, ცისკრის ჟამს, მიდი ეკლესიაში, შეუვრდი უფალს, აღუარე მას შენი ცოდვები და ცრემლით შეინანე. იდექი ლოცვით და დაიცადე გასრულებამდე. მოიხსენე მსხვერპლშეწირვისას პირველშესვენებულნი მშობელნი შენნი და ყოველი მონათესავენი. ამას თუ აღასრულებ, დიდად განუსვენებ მათ. ილოცე, იხილე უფალი შენი ვნებული, დამდაბლებული, ჯვარცმული, განყოფილი და მოუკლებელი. თუკი წმინდად გიპყრია შენი სულის საუნჯე, მიდი და ეზიარე უფლის სისხლსა და ხორცს. მაგრამ გონებაში რაიმე ეჭვის მქონე, ნუ გაბედავ ზირებას, ციდრე არ გაიწმენდ სულს სინანულით.
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები