თემა: ეკლესია

943. რას ნიშნავს სამკვეთლო?
სამკვეთლო, სადაც პროსკომიდია ანუ წინადაგება, იგივე კვეთა აღესრულება, ნიშნავს „თხემის ადგილს“ ანუ გოლგოთას.
image
 
თემატური კითხვები