image

თემა: მწუხარება,  ცოდვა

როდის უნდა ვიდარდოთ?
უნდა ვიდარდოთ ცოდვებზე. დარდი სხვა არაფრისთვის არის სასარგებლო; მხოლოდ ამისთვის არის საჭირო.
image image
 
თემატური კითხვები