image

თემა: ღვთის შიში,  ცოდვა

950. როდის დაინახავს ადამიანი თავის ცოდვებს?
როდესაც ღვთის შიში დაემკვიდრება ადამიანის გულში, იხილავს იგი მთელს თავის ცოდვებს – ცხადსაც და დაფარულსაც.
image
 
თემატური კითხვები