image

თემა: ლოცვა,  მცნებათა დაცვა

უფალი არ ისმენს მხოლოდ ისეთი ადამიანის ლოცვას, რომელიც მისი მცნებების დარღვევით თვითონ იჩენს უყურადღებობას, უპატივცემლობას ღვთის მიმართ.
image image
 
თემატური კითხვები